05جولای/23
کلاهک پره‌ای

کلاهک پره‌ای

کلاهک پره‌ای ژاپنی کلاهک پره‌ای ژاپنی دارای ظاهری خاص هست و به شکل ساختمان‌های سنتی در ژاپن است. این کلاهک‌ها باعث افزایش زیبایی در محیط خارجی بنا ساختمان میشوند. این محصول دارایبیشتر…

29دسامبر/14
دریچه برگشت پره ایرفویلی آلومینیومی

دریچه برگشت پره ایرفویلی آلومینیومی

دریچه برگشت پره ایرفویلی آلومینیومی دریچه برگشت پره ایرفویلی آلومینیومی جهت استفاده در کانال برگشت روی دیوار و به دلیل ظرافت پروفیل پره در محلهای دور از امکان ضربه قرار میگیرند. بابیشتر…