27آوریل/18
دمپر پشت دریچه ای

دمپر پشت دریچه ای

دمپر پشت دریچه ای برای انشعاب گرفتن از کانالهای انتقال هوا راه های مختلفی نظیر Take Off گرفتن وجود دارد. اما در مکانهایی که محدودیت فضا وجود دارد برای اتصال دریچه هابیشتر…

27آوریل/18
دمپر پروانه ای

دمپر پروانه ای

دمپر پروانه ای: از دمپر پروانه ای برای تنظیم مقدار هوای عبوری از دریچه های گرد استفاده میشود. با توجه به نحوه باز شدن پره های این نوع دمپر، توزیع هوا ازبیشتر…

27آوریل/18
دمپر کانالی صنعتی

دمپر کانالی صنعتی

دمپر کانالی صنعتی از سری تولیدات هوبادصنعت و در دو شکل گرد و چهارگوش تولید میشود. موارد مصرف: – در صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، نیروگاههای اتمی و سایر صنایع سنگین – ساختهبیشتر…