5/5 - (4 امتیاز)

موتور دمپر یک  نوع وسیله ی برقی می باشد که برای باز و بسته کردن و یا کنترل کردن پره های دمپر مورد استفاده قرار میگیرد که در کنار دمپر یه جای دسته و یا در دمپر های ضدحریق به جای فنر و فیوز قرار میگیرد

انواع موتوردمپر:

موتور دمپر ضد حریق

موتوردمپر دود و حریق

نصب در دیواره آتش بین دو محیط مجزا(کنتر آتش مجرا)

نصب در رایزر بین طبقات (کنتر آتش مجزا)

نصب در مسیر جریان هوا داخل کانال در هر محیط با کنترل مجزا

[ninja_tables id=”1675″]

003-min

موتور دمپر فنر برگشت

نصب در اتاق دیزل ژنراتور

نصب در سیستم تهویه مطبوع و عملکرد در هنگام اطفا حریق

نصب در ورودی هواساز

نصب در اتاق هوا ساز

[ninja_tables id=”1685″]

4

موتور دمپر بدون فنر برگشت

نصب در کانال هوا جهت قطع و وصل جریان هوا

نصب در پشت دریچه های توزیع هوا جهت کنترل از راه دور جریان هوا

نصب بر روی شیرآلات صنایع مختلف

[ninja_tables id=”1686″]

7

شیرفن کویل موتوری فنر برگشت دار

نصب در ورودی و یا خروجی فن کویل های سقفی

نصب در ورودی و یا خروجی فن کویل های زمینی

نصب بر روی کلیه خطوط انتقال آب

[ninja_tables id=”1687″]

موتور دمپر
موتور دمپر

این پروسه به کمک سیستم های کنترل و یا سنسور ها و ترموستات ها در هر محیط امکان پذیر می باشد.

همانطور که توضیح داده شد بیشترین استفاده از دمپر ها در سیستم های تهویه مطبوع می باشد.