Rate this page

دمپر ضد حریق

دمپر های ضدحریق هوباد صنعت برای جلوگیری از انتقال آتش بوده و در مسیر کانال های اگزاست،موتورخانه، پارکینگ و … قرار میگیرد که این نوع دمپر به صورت پره باز با یک فنر و فیوز ساخته می شود که حرارت آتش پس از برخورد با فیوز،فیوز آب شده و پره ها بسته می شود  .

و این نوع دمپر را میتوان به صورت گرد و چهارگوش و یا تبدیل چهارگوش به گرد از ورق های گالوانیزه،استیل،الومینیوم و سیاه در ضخامت های 0.5 تا 5 میل در پهنا های مختلف ساخته می شود

در ضمن میتوان پره های دمپر ها را هم به صورت موازی و هم 7 و 8 ساخت

دمپر های ضد حریق استاندارد هوباد صنعت تشکیل شده است از کلاف و پره های گالوانیزه یک میل،بوش برنجی، تسمه گالوانیزه، پروانه ای، فنر و فیوز برنجی.

پهنا استاندارد دمپرضد حریق هوباد صنعت 15 سانت می باشد.

ابعاد، پهنای کار، ضخامت و جنس ورق ساختاری دمپرضد حریق به سفارش مشتری بوده و میتوان تغییر داد.

دمپر های ضدحریق در مناطقی نصب می شوند که کانال از دیواره های محفظه آتش به عنوان بخشی از استراتژی کنترل آتش عبور کرده است.

در شرایط عادی این دمپر ها با استفاده از فیوز ها باز نگه داشته می شوند زمانی که دمپر ها در معرض حرارت قرار بگیرند این لینک های فیوزی ذوب شده و اجازه می دهند که دمپر ها با استفاده از یک فنر بسته شوند.