31دسامبر/14

بالانس دمپر

بالانس دمپر جزو دسته بندی دمپرهای وزنی تولیدی موسسه فنی شاهرخی محسوب میشود. بالانس دمپرها به شکلهای چهارگوش و گرد طراحی و تولید میشوند. از ویژگیهای این دمپر هوا میتوان به مواردبیشتر…

29دسامبر/14

دمپر هوابر

دمپر هوابر برای انشعاب گرفتن از کانالهای انتقال هوا راه های مختلفی نظیر Take Off گرفتن وجود دارد، اما در مکانهایی که محدودیت فضا وجود دارد برای اتصال دریچه ها به کانالهایبیشتر…