29دسامبر/14

اسپلیت دمپر پره ایرفویلی

اسپلیت دمپر برای تقسیم دبی هوا در مقاطع Take Off در مسیر کانال نصب می گردد که امکان کنترل دستی دبی و یا قطع اختیاری جریان در یکی از انشعابها را فراهمبیشتر…

29دسامبر/14

دمپر ضد آتش فیوزی

قابلیت ها: دمپر ضد آتش فیوزی ( فایر دمپر فیوزی ) با قابلیت ساخت در دو شکل پره تک جداره و دو جداره ایرفویلی در 3 نوع موتوری فیوزی و کرکره ای ،بیشتر…