31دسامبر/14

دمپر کانال موتوری

دمپر کانال موتوری دمپر کانال موتوری جهت کنترل میزان دبی هوا در کانال ها و دریچه ها به کار می رود و عملکرد آن در کانال های هوا دقیقا همانند شیر آببیشتر…

29دسامبر/14

دمپر ضد آتش فیوزی

قابلیت ها: دمپر ضد آتش فیوزی ( فایر دمپر فیوزی ) با قابلیت ساخت در دو شکل پره تک جداره و دو جداره ایرفویلی در 3 نوع موتوری فیوزی و کرکره ای ،بیشتر…