31دسامبر/14

بالانس دمپر

بالانس دمپر جزو دسته بندی دمپرهای وزنی تولیدی موسسه فنی شاهرخی محسوب میشود. بالانس دمپرها به شکلهای چهارگوش و گرد طراحی و تولید میشوند. از ویژگیهای این دمپر هوا میتوان به مواردبیشتر…

31دسامبر/14

دمپر کانال موتوری

دمپر کانال موتوری دمپر کانال موتوری جهت کنترل میزان دبی هوا در کانال ها و دریچه ها به کار می رود و عملکرد آن در کانال های هوا دقیقا همانند شیر آببیشتر…

29دسامبر/14

دمپر هوابر

دمپر هوابر برای انشعاب گرفتن از کانالهای انتقال هوا راه های مختلفی نظیر Take Off گرفتن وجود دارد، اما در مکانهایی که محدودیت فضا وجود دارد برای اتصال دریچه ها به کانالهایبیشتر…

29دسامبر/14

اسپلیت دمپر پره ایرفویلی

اسپلیت دمپر برای تقسیم دبی هوا در مقاطع Take Off در مسیر کانال نصب می گردد که امکان کنترل دستی دبی و یا قطع اختیاری جریان در یکی از انشعابها را فراهمبیشتر…

29دسامبر/14

دمپر ضد آتش فیوزی

قابلیت ها: دمپر ضد آتش فیوزی ( فایر دمپر فیوزی ) با قابلیت ساخت در دو شکل پره تک جداره و دو جداره ایرفویلی در 3 نوع موتوری فیوزی و کرکره ای ،بیشتر…