دمپر دستی

دمپر دستی و دمپر بین کانال دستی دمپر دستی دمپر دستی hand damper motor damper این نوع دمپر برای قطع و وصل کردن هوا یا کنترل کردن جریان هوا بین مسیر میباشد. … ادامه خواندن دمپر دستی