دمپر ضد حریق

دمپر های ضد حریق هوباد صنعت برای جلوگیری از انتقال آتش بوده و در مسیر کانال های اگزاست،موتورخانه، پارکینگ و … قرار میگیرد که این نوع دمپر به صورت پره باز با یک فنر و فیوز ساخته می شود که حرارت آتش پس از برخورد با فیوز،فیوز آب شده و پره ها بسته می شود  .

و این نوع دمپر را میتوان به صورت گرد و چهارگوش و یا تبدیل چهارگوش به گرد از ورق های گالوانیزه،استیل،الومینیوم و سیاه در ضخامت های 0.5 تا 5 میل در پهنا های مختلف ساخته می شود

در ضمن میتوان پره های دمپر ها را هم به صورت موازی و هم 7 و 8 ساخت

ابعاد ساختاری این دمپر ها به سفارش مشتری بوده

دمپر ضد حریق
دمپر ضد حریق
دمپر ضد حریق
دمپر ضد حریق