دمپر دستی

دمپر های دستی هوباد صنعت برای کنترل کردن جریان هوا در مسیر کانال های اگزاست،موتورخانه، پارکینگ و … قرار میگیرد که این نوع دمپربه صورت دستی و با قابلیت نگهداشتن پره ها در زاویه های دلخواه بوده .

و این نوع دمپر را میتوان به صورت گرد و چهارگوش و یا تبدیل چهارگوش به گرد از ورق های گالوانیزه،استیل،الومینیوم و سیاه در ضخامت های 0.5 تا 5 میل در پهنا های مختلف هم به صورت بین کانالی و پایان کار اجرا کرد.

اگر دمپر در بین کانال اجرا شود دسته دمپر از بغل و اگر پایان کار اجرا شود دسته از جلو (روبه رو) ساخته میشود.

در ضمن میتوان پره های دمپر ها را هم به صورت موازی و هم 7 و 8 ساخت

ابعاد ساختاری این دمپر ها به سفارش مشتری بوده

دمپر دستی
دمپر دستی
دمپر دستی
دمپر دستی