دمپر بادی(شاطری)

دمپر های بادی(شاطری) هوباد صنعت برای خارج شدن هوا از طریق دستگاه های هواکش بوده که معمولا انتهای کار (روی دیوار) و یا میتوان بین کار هم استفاده کرد.

و این نوع دمپر را میتوان به صورت گرد و چهارگوش و یا تبدیل چهارگوش به گرد از ورق های گالوانیزه،استیل،الومینیوم و سیاه در ضخامت های 0.5 تا 5 میل در پهنا های مختلف هم به صورت بین کانالی و پایان کار اجرا کرد.

کلاف این نوع دمپر معمولا گالوانیزه و پره از جنس الومینیوم می باشد.

در این نوع دمپر پره ها باید سبک باشند زیرا با وزش باد باز میشوند به همین دلیل در ساخت آنها از الومینیوم استفاده میشود.

ابعاد ساختاری این دمپر ها به سفارش مشتری بوده

دمپر بادی(شاطری)
دمپر بادی(شاطری)
دمپر بادی(شاطری)
دمپر بادی(شاطری)